Kết quả xổ số Thái Bình 25-01-2009

Kết quả sổ xố ngày - 25/01/2009

ĐB Tết
Nhất 0
Nhì 0 0
Ba 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
Năm 0 0 0
0 0 0
Sáu 0 0 0
Bảy 0 0 0 0
Đầu
0 �t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0 �t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9