Kết quả xổ số Thái Bình 03-11-2013

Kết quả sổ xố ngày - 03/11/2013

ĐB 88072
Nhất 45447
Nhì 38238 96489
Ba 91942 31366 56371
62272 73828 51579
3212 2732 9049 7850
Năm 4894 3593 1818
1177 2600 4934
Sáu 539 444 768
Bảy 66 73 83 75
Đầu
0 00
1 12, 18
2 28
3 38, 32, 34, 39
4 47, 42, 49, 44
5 50
6 66, 68, 66
7 72, 71, 72, 79, 77, 73, 75
8 89, 83
9 94, 93
Đuôi
0 50, 00
1 71
2 72, 42, 72, 12, 32
3 93, 73, 83
4 94, 34, 44
5 75
6 66, 66
7 47, 77
8 38, 28, 18, 68
9 89, 79, 49, 39